ஆண் ஆதிக்கம்

பெண்ணே!

நான் உனக்காக வாழ ஆசிப்படுகிறேன், நீ எனக்காக வாழ மாட்டாய் என தெரிந்த பின்னர்.

Advertisements
ஆண் ஆதிக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s